Menu Close

Services

Dịch vụ dành cho bạn

Kế hoạch Digitial

Lập kế hoạch digital để chạy traffic, performance cho doanh nghiệp. Bằng những kinh nghiệm thưc tế giúp tăng trưởng doanh nghiệp

Webiste & Mautic

Xây dựng website và sử dụng hệ thống Mautic là hệ thống nền để xử lý Automation cho doanh nghiệp.

CRM & Automation

Với các doanh nghiệp lớn cần tư vấn hệ thống HubSpot, SalesForce hay 1 hệ thống CDP. Thì chúng tôi cũng chỉ ra hệ thống nào phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp để mang lại hiệu quả tối ưu.

SEO& SEM

Doanh nghiệp đã có nội dung sẵn sàng, mà chưa có được lượng organic traffic chúng tôi sẽ có 1 chiến lược SEO& SEM phù hợp nhất.

Chiến lược nội dung

Bạn đã từng nghe về Content Marketing và Inbound nhưng vẫn chưa thật sự rõ nó được triển khai ra sao và triển khai như thế nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về phương pháp luận và áp dụng nó vào doanh nghiệp của bạn.

Tư vấn chiến lược

Cần thay đổi về con người, hay thay đổi về quy trình, nên áp dụng hệ thống nào để vận hành doanh nghiệp. Nên thay đổi ở đâu và thay đổi cái gì? Chúng tôi cùng doanh nghiệp thiết lập nên chiến lược mới.

Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng