Menu Close

Chiến lược Nội dung

Xây dựng nội dung trên chân dung khách hàng mục tiêu. Nội dung này sẽ giúp doanh nghiệp lên Top Google và tương tác với khách hàng mục tiêu.

– Phân tích hiện trạng

– Xây dựng chân dung khách hàng

– Thiết lập content framework

– Xây dựng chiến lược nội dung

– Kế hoạch triển khai chi tiết nội dung