Menu Close

Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp tích hợp

WordPress và Mautic là 2 nền tảng mà chúng tôi xét thấy doanh nghiệp nên sử dụng để có thể hiện thực hoá luận phương pháp luận Inbound và Marketing Automation.

Con số biết nói

Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing và hơn 5 năm trong lĩnh vực marketing automation và phương pháp luận Inbound.

Chúng tôi đã giúp hơn 50 doanh nghiệp sử dụng hệ thống HubSpot, ActiveCampaign…

1 +
Khách hàng

1 +
Tích hợp

0 k
Nội dung

Bạn cần gì?

Chiến lược nội dung

Phát triển chiến lược trên phương pháp luận. Tạo ra cái nhìn toàn cảnh cho doanh nghiệp để phát triển bền vững mang lại lợi ích lâu dài.

Xây dựng nền tảng

Có 3 yếu tố: Con người, quy trình và nền tảng. Chúng tôi thấu hiểu điều đó nên xây dựng nền tảng công nghệ để giúp doanh nghiệp phát triển.

Tư vấn chiến lược

Đánh giá thực trạng, xem xét thực tế giữa các phòng ban. Đề ra chiến lược phù hợp để phát triển và mở rộng quy mô bền vững.

Dịch Vụ Chúng Tôi

Kế hoạch Digitial

Lập kế hoạch digital để chạy traffic, performance cho doanh nghiệp. Bằng những kinh nghiệm thưc tế giúp tăng trưởng doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược

Cần thay đổi về con người, hay thay đổi về quy trình, nên áp dụng hệ thống nào để vận hành doanh nghiệp. Nên thay đổi ở đâu và thay đổi cái gì? Chúng tôi cùng doanh nghiệp thiết lập nên chiến lược mới.

CRM & Automation

Với các doanh nghiệp lớn cần tư vấn hệ thống HubSpot, SalesForce hay 1 hệ thống CDP. Thì chúng tôi cũng chỉ ra hệ thống nào phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp để mang lại hiệu quả tối ưu.

SEO& SEM

Doanh nghiệp đã có nội dung sẵn sàng, mà chưa có được lượng organic traffic chúng tôi sẽ có 1 chiến lược SEO& SEM phù hợp nhất.

Webiste & Mautic

Xây dựng website và sử dụng hệ thống Mautic là hệ thống nền để xử lý Automation cho doanh nghiệp.

Chiến lược nội dung

Bạn đã từng nghe về Content Marketing và Inbound nhưng vẫn chưa thật sự rõ nó được triển khai ra sao và triển khai như thế nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về phương pháp luận và áp dụng nó vào doanh nghiệp của bạn.

Các Dự Án Thực Hiện

Dự Án 03

BODYLINE SPA

Vấn đề: cần tăng lương traffic trên site. Muốn có lượng traffic Organic.

Giải pháp: sử dụng phương pháp luận Inbound vào marketing.

Read More »
Dự Án 02

Home Next Bình Dương

Vấn đề: cần tăng lương traffic trên site. Muốn có lượng traffic Organic.

Giải pháp: sử dụng phương pháp luận Inbound vào marketing.

Read More »

Đất Thủ Bình Dương

Vấn đề: cần tăng lương traffic trên site. Muốn có lượng traffic Organic.

Giải pháp: sử dụng phương pháp luận Inbound vào marketing.

Read More »

Đội Ngũ Chúng Tôi

Khách hàng nói về chúng tôi

Hệ thống Mautic cho chúng tôi các nhìn rõ hơn về Marketing Automation. Sự hỗ trợ của MixBite chúng tôi tin tưởng tuyệt đối sự thành công của dự án này.

Sự tư vấn và hỗ trợ thực thi của các bạn là điều tuyệt vời chúng tôi có được.

Previous
Next

Blog & Tin Tức

Cập nhật tin tức mới nhất